Příspěvky

Příspěvky se platí výhradně na účet plaveckého klubu (vyjímečně v hotovosti na bazénu Slovany v kanceláři u tajemnice PK Radky Bažilové (Šrailové) nebo u zástupce tajemnice Jana Bažila vždy ve čtvrtek v 17 - 19 hod). Termíny je nutné dodržet, aby mohly být potvrzovány průkazky pro vstup do bazénu na Slovanech. Průkazku si po zaplacení nechejte potvrdit na pokladně (už ne u šatnářek) na bazénu Slovany po tréninku (další trénink bude připravená k vyzvednutí opět na pokladně). Sourozenci mají slevu (starší dítě platí plnou výši a mladší 50%).

Všechna družstva:

2x pololetní příspěvky: 3500,-- Kč

1. pololetí splatné od 28.8. do 30.9.2017

2. pololetí splatné do 28.2.2018

Bankovní spojení platné pro všechny:

Československá obchodní banka, a. s. 268305091/0300

Variabilní symbol: 30

Konstantní symbol: 0558

Text pro příjemce: Jméno+Příjmení-synchro !!!nutné uvést jméno akvabelky!!!